Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Platsens betydelse – Skriv som Tove Jansson

Syfte

Att utveckla sitt skrivande med omsorgsfullt valda platser och nyfiket utforskande.

Läraren reflekterar om kortskriva

Eleverna skrev fyra minuter/uppgift. Den avgränsade uppgiften och begränsade skrivtiden ”tvingar” eleverna att snabbt formulera sig. Då fungerar den givna ramen i skrivuppgifterna och de språkliga förebilderna som stöd och inspiration. Det lyckas nästan alltid… testa själv!

Parallellt med läsningen av Trollkarlens hatt skriver eleverna små korta minihistorier. De kan kroka i varandra eller fungera som fristående. Eleverna har tidigare skrivit med fokus på bildspråket och försökte använda: Naturen som en spegel – Skriv som Tove Jansson

Metod – Att använda platsen för att förstärka sinnesstämningen

I Tove Janssons Trollkarlens hatt, som vi läser just nu, är språket alldeles förtjusande. Vi tittar gemensamt på två exempel och använder dessa som språkliga förebilder. Eleverna väljer en plats med omsorg – en plats som ger berättarjaget harmoni och trygghet. De ska även försöka få med detaljer som kan bidra till sinnesstämningen.

Använda platsen för att förstärka karaktärens sinnesstämning - Utveckla elevernas skrivande med språkliga förebilder - Litterära mästerverk som Tove Jansson skrivit - Dramaturgi i all enkelhet

Kortskriva – DEL 1

Tove skriver om Bisamråttan som väljer att lämna den kaotiska miljön för att istället:

När Bisamråttan kom in i grottan kände han sig mycket nöjd. Han bredde ut filten på sandgolvet, satte sig på den och började tänka med detsamma. Det fortsatte han med ungefär två timmar. Allt var tyst och fridfullt och genom rämnan i grottans tak sken solen milt på hans ensamma tillflyktsort. Ibland flyttade sig Bisamråttan lite när solstrimman gled ifrån honom. Här ska jag stanna ständigt, ständigt, tänkte han. Hur onödigt är det inte att hoppa omkring och prata, att bygga hus och laga mat och samla ägodelar!

INSTRUKTION
Du lämnar ditt hem och går till en särskilt utvald plats som gör dig lugn och trygg.
Du kan börja så här: När jag kom in i…. kände jag mig …

Kortskriva – DEL 2

Lite senare i samma kapitel höjs intensiteten något genom att Mumin och de andra ska utforska det okända på platsen. Även här skriver Tove små detaljer som bidrar till att höja spänningen en aning:

Ni ska undersöka ön, svarade mamman (som visste att det var det de längtade efter). Det är viktigt att veta var man har hamnat. Här kan ju finnas farlighet. Just det, sa Mumintrollet. Och så gav han sig av med snorksyskonen och Sniff utmed den södra stranden, med Snusmumriken som älskade att upptäcka saker ensam strövade iväg utmed den norra. Hemulen tog sin botaniseringsspade, sin gröna portör och förstoringsglaset med sig och vandrade rakt in i skogen. Han misstänkte att där kunde finnas underliga växter som ingen ännu hade upptäckt. Men Mumintrollets pappa satte sig på en sten för att meta. Och solen kröp sakta mot eftermiddag medan en avlägsen molnbank tätnade över havet.

INSTRUKTION
Av någon anledning (en tanke, ett ljud, något du ser….) lämnar du din trygga plats och beger dig ut på upptäcktsfärd mot det okända med en liten oro och spänd förväntan i kroppen. Vi skiftar tempus för att öka spänningen.
Du kan börja så här: Plötsligt hör/ser/tänker jag…

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy