Årskurs 4-6

Bild

Picassos gitarr

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där design och konst ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man  framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. 

Läraren reflekterar

I kommentarmaterialet till Lgr11 kan man läsa följande:

Att återanvända bilder i det egna bildskapandet är ytterligare ett sätt att vidga utrym­met för bildframställningen. Det sker genom att ta tillvara redan framställda bilder, material och föremål och använda dem i nya sammanhang. Återanvändning är ett kreativt sätt att förhålla sig till existerande ting i sin omgivning även mer okonven­tionella sådana.

I uppgiften finns en utomordentlig möjlighet att låta eleverna utveckla sitt kreativa skapande och samtidigt lära sig om hur man kan återanvända material och bilder genom collage. Du får in konstnärer och konsthistoria på köpet. Försök gärna att samarbeta med musikläraren på skolan då de jobbar med gitarren som instrument.

Metod och uppgift

Jag inleder med att berätta något om Picasso. Vi tittar på detta klipp: PicassoEfter det har vi tittat på en presentation som handlar om vad collage är: Picassos gitarrerHär kan man se att Picasso har arbetat med collageliknande teknik i Mandolin and guitar.

Eleverna börjar med att göra ett collage till bakgrunden. Det gäller att plocka fram papper som man tycker passar ihop med mönster och färger. Jag har tagit fram tapetprover, dagstidning, servett och utskrifter på olika gratis mönster på webben. Sen är det bara att klippa, riva och klistra.

Själva gitarren är skuren från stora spillbitar från en kartong.  Gitarren kan tillverkas på musiklektionerna där man samtidigt kan lära sig strängarnas namn och alla övriga delar på instrumentet. Dekorera gitarren.

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden.

Bilderna nedan i tur och ordning: Steg för steg, exempel och gitarrmall

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll

Bildframställning:

 • Framställning av bilder.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Redskap för bildframställning:

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten

Bildanalys

 • Konstbilder från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kommentarer

 • Jenny Louise Johansson skriver:

  Hej Åsa. Jag använde den här planeringen som underlag för min kurs i ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning. Jag går tredje och sista året på SU, Grundlärarprogrammet fritidshem och behövde en planering att göra en analys på (pga covid får vi inte göra fältstudier) Tack så mycket,
  J


Läs vår personuppgiftspolicy