Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Personlig presentation med hjälp av tankekarta

Syfte

Att presentera en person (sig själv eller andra).

Läraren reflekterar

En enkel metod som förbättrar resultatet. Om eleverna får en struktur att ”hänga upp” sin text på underlättar det avsevärt. Med stöd av några gemensamma exempeltexter och tankekartan kommer eleverna att skriva både längre och bättre.

Metod

Gör tankekartan tillsammans med eleverna (strukturen). Därefter gör ni en gemensam tankekarta över en för eleverna känd person (till exempel dig själv eller en annan lärare). Skriv en löpande text gemensamt om personen.

När eleverna förstått arbetsgången kan de göra en egen tankekarta och beskrivning av: sig själva, familjemedlemmar, kompisar, kändisar och påhittade figurer.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy