Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Person Plats Problem

Syfte

Att stimulera elevernas fria skrivande. Övningen ger eleverna inspiration att komma igång med sitt skrivande.

Läraren reflekterar

Den här aktiviteten har jag använt i flera år och klasser med mycket bra resultat. Eleverna får idéer förhållandevis snabbt som de sedan kan omsätta i sitt skrivande. Ibland blir det lite tokigt, men då är det bara att dra en ny lapp.

Förberedelser

Kopiera bifogad PDF i tre olika färger så att alla lappar med personer får samma färg, platser får samma färg och såklart även problem får en egen färg. Använd lite tjockare papper så att orden inte syns igenom från baksidan. Plasta in! Förvara orden i en låda med tre ”fack” så att eleverna enkelt kan dra en lapp ur varje kategori: person, plats och problem. Du kan såklart enkelt skapa egna personer, platser och problem! Ju fler, desto roligare!

Metod

Jag introducerar materialet genom att dra tre kort, till exempel En gammal man – nere i källaren – svimmar. Eleverna får parvis hitta på händelser som passar till korten. Jag skriver upp rubriker på tavlan: inledning – problem – det blir värre – lösning – slut så att eleverna kan bygga sin historia i kronologisk ordning. Eleverna får berätta sina historier i helklass och jag för anteckningar i punktform på tavlan. Sedan kan eleverna välja från tavlan vilken historia de vill skriva.

Nu vet eleverna hur korten ska användas. Nästa gång drar de orden själva!

Att gå vidare – eleverna bidrar med material

När läraren inte kommer på fler personer, platser och problem kan eleverna vara med och skapa materialet. Låt eleverna komma med förslag som du sedan kopierar upp på färgat papper, plastar in och använder i undervisningen.

LGR 11

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav*

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy