Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Pecha Kucha

Syfte

Eleverna väljer ett ämne att berätta om och gör en presentation där de lägger in 20 passande bilder till det ämne de ska tala om. Eleverna blir ombedda att ta hänsyn till presentationens början och slut där de ska presentera sig själva och ämnet i början samt sammanfatta det de talat om i slutet av presentationen.

Läraren berättar om Pecha Kucha

Pecha Kucha är en japansk presentationsformat som innehåller 20 bilder som visas i 20 sekunder vardera. Det japanska uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär ”snick-snack”. Pecha Kucha kan användas i samtliga ämnen då läraren, om den vill, kan begränsa val av ämne för eleverna.

Metod

Här har eleverna möjlighet att arbeta enskilt, i par och i grupp.  Bifogat finns en presentation för läraren som kan användas för en grundlig genomgång av Pecha Kucha. Annars – en presentation som eleverna kan se för att få lite inspiration och för att konkretisera hur det kan gå till:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy