Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Parlamentet – Övningar i konsten att tala

Syfte

Eleverna tränar på att tala och lyssna.

Läraren reflekterar

Jag har gjort en del olika talövningar med mina elever i åk 7 och dessa tyckte de var roligast och bäst. I Parlamentet glömde de både tid och rum och allt vad talängslan heter. Jag arbetade i stationer för att få tempo i lektionen samt maximal koncentration. Det ger även eleverna möjlighet att arbeta i mindre grupper. Jag visade ett par klipp från tv-programmet Parlamentet innan de fick börja så alla förstod vad de skulle göra.

Det är högt tempo i denna lektion. Har man en lektion på 60 minuter hinner man inte så mycket mer än att presentera vad eleverna ska göra, låta dem presentera vad som kommer att hända vid varje station samt genomföra alla stationer. Helst av allt hade jag velat ha tid till en individuell elevreflektion i slutet av lektionen. Det är lite pyssel att förbereda stationerna men väl värt arbetet.

Metod

Låt varje grupp sätta sig in i vad de ska göra vid den station där de startar. Varje grupp berättar sedan för klassen vad som ska göras vid varje station innan det hela börjar. På så sätt sparas tid och man får smidigare stationsbyten. Instruktioner till stationerna finns i bilaga 1 nedan.

 • Eleverna har 10 minuter vid varje station.
 • Vid varje station ligger ett instruktionsblad över vad de ska göra vid stationen. Läraren har också förberett varje station så det finns det material som krävs för övningen.
 • Vid stationsbyte: Eleverna får ett par minuter att sätta sig in i vad de ska göra vid stationen (De har ju redan fått en genomgång av varje station vid lektionsstart).
 • Läraren har koll på stationsbyte och när tiden börjar och slutar för samtliga grupper. Om det finns en Time-timer i klassrummet är detta ett ypperligt hjälpmedel. I klassrummet finns 4 stationer:

Fyra övningar/stationer i Parlamentet

 1. Parlamentet – ja/nej
 2. Parlamentet – tala på vilket sätt?
 3. “Rappakalja” – Varje år sammanställer Språkrådet en nyordslista med nya ord och uttryck som börjat användas under året. Jag har använt många av dessa ord i denna övning. UR har också en liknande övning med färdiga kort (ord) att använda i sin lärarhandledning: Våga tala – vilja lyssna
 4. Argumentera mera – till denna övning behövs många kort med ord. Man kan be eleverna skriva ned ord själva innan denna lektion eller så kan man använda färdiga kort som finns i UR s lärarhandledning: Våga tala – vilja lyssna. Mina elever fick själva komma på vad de ville argumentera om. Man kan också ha en lista med färdiga ämnen de kan välja mellan vid stationen/alt färdiga lappar de får dra. Om man vill göra det enklare kan eleverna i stället för att argumentera få tala fritt om ett ämne. Det finns även jättebra ämnen i lektionstipset: På minuten

Checklista – Material som behövs till Parlamentet

 • Instruktioner till varje station (Bilaga 1)
 • Lappar med uppmaningar (Bilaga 2)
 • Lappar eller lista med ämnen att tala om/argumentera om (Bilaga 3)
 • Lappar med olika ord och gärna uttryck (Låt eleverna skriva eller finns färdigt i URs lärarhandledning: Våga tala-vilja lyssna)
 • Lappar med “Nyord” eller “svåra ord” samt tomma lappar (se en nyordslista eller använd de som finns i Våga tala – vilja lyssna)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy