Årskurs 7-9

Historia

Föregående tips Nästa tips

På Västfronten intet nytt – En skrivuppgift om första världskriget

Syfte

Utifrån krigets olika händelser, och de olika stridande sidorna, fundera på och leva sig in i hur människor påverkades av kriget. Ämnesövergripande skulle skrivuppgiften absolut kunna göras, till exempel med bild, SO och svenska.

Läraren reflekterar

Utöver brevet som är en friare uppgift kommer eleverna även ha ett mer formellt skriftligt prov på första världskriget. Brevet har varit ett sätt att få in dem mer i tidsperioden och på så vis även få en ökad förförståelse. Uppgiften har burit frukt och fått eleverna att tänka till. Flera har gått djupare och sökt vidare på källor, nyfiket tagit reda på mer och gjort mer research till sitt arbete. Det har även gett upphov till många djupare frågor, funderingar och diskussioner från eleverna som: Om soldaterna fick lön? Hur gick det för de där hemma? Fick de någon inkomst eller något slags bidrag om mannen i familjen krigade eller stupade i kriget? Hur klarade de sig? Var exakt i modern tid på en karta ligger ”Ingemanslandet” idag?

Eleverna har skrivit levande berättelser om livet i skyttegravarna. Någon inspirerades av ”Julvapenvilan” 1914 och placerade sin soldat där. En annan elev skrev som en kvinna på hemmafronten som skriver till sin man som är ute i kriget och hur livet där hemma har påverkats och förändrats av kriget. Flera har frågat om de ska skriva det med ”äldre ordval” vilket är roligt att de tagit ut svängarna än mer.

Elevexempel 1

Metod – Introduktion

Vi har börjat läsa, prata om och även sett på dokumentärer om första världskriget. Hur det var, hur folk levde och påverkades under krigsåren, krigets utveckling, samt orsak och verkan. Året är 1914-1918 första världskriget rasar ute i världen. Tänk dig att du är en person under den här tiden. Antingen någon som är ute vid kriget i skyttegravarna eller någon som är kvar hemma i det tidigare vardagliga livet som nu har förändrats på grund av kriget.

Skrivuppgiften

Du ska skriva ett brev från eller till Västfronten. Välj om personen du hittat på är:

  • Soldat i skyttegrav vid fronten som skriver hem och berättar om hur det är om livet i skyttegravarna och vad som händer. Vad tänks det på? Hur känner han? Hur påverkas han och andra? Och så vidare… Du får fritt välja vilken sida din soldat är på av de inblandade länderna.
  • Någon där hemma som skriver till en soldat om hur livet är där hemma. Hur har samhället förändrats och påverkats av kriget? Vad tänker han eller hon på? Hur känner han eller hon? Och så vidare… Du får fritt välja vilken sida och från vilket av de inblandade länderna personen skriver ifrån.

Brevet: Du får mer än gärna ta ut svängarna med uppgiften, skriv brevet för hand, riv lite i det, smutsa ned det, göra det skrynkligt, spill något på det (exempelvis kaffefläckar) och så vidare så det känns mer autentiskt som om brevet hade varit skrivet på riktigt av en person under första världskriget.

Brevet ska vara 1-2 sidor långt.

Hämta inspiration: Från historieboken, anteckningar på lektionerna, andra böcker/källor, dokumentären ”Det stora kriget”, filmer du sett och Eld upphör vid julen 1914.

Elevexempel 2

En skrivuppgift i historia på högstadiet om första världskriget

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer.
Förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa.

Centralt innehåll

De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Betygskriterier

Flera av SO-ämnenas Betygskriterier berörs. Det beror helt och hållet på hur omfattande och i vilken syfte skrivuppgiften används.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy