Årskurs 1-3

Teknik

Överleva på en öde ö

Syfte

Att eleverna ska fundera på vilken teknik som finns omkring oss, hur den används och vilken betydelse den har.

Läraren reflekterar

Uppgifterna nedan ingår som aktiviteter i ett större område om ”Tekniken i vår vardag”.

Metod

Vi har pratat om vad som är livsviktigt för oss människor och vilken teknik vi använder för att få mat, vatten, kläder och tak över huvudet. Eleverna sammanställde detta i en enkel tabell.

Lista tekniken i vardagen

Eleverna fick frågan ”Vilka tre saker tar du med dig till en öde ö?” och skrev och ritade sina tankar med tabellen som utgångspunkt.

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy