Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Orden i filmen

Syfte

Uppmärksamma och tillänga sig ord – Recitera, analysera och förklara ord ur filmer.

Läraren reflekterar

Det är roligt att göra små textsamlingar tillsammans med en klass. Det kan vara exempelvis häften eller collage som hängs upp i klassrummet. Det blir ett sorts tidsdokument över något som är här och nu. Det här är en liten och avgränsad uppgift, inom ramen för en eller max två lektioner, som kanske passar mellan två längre och mer omfattande områden. Just denna textsamling av filmcitat tänker jag att eleverna ska få med sig när de slutar grundskolan. De kommer då att kunna läsa om vilka filmer, scener och repliker som snurrade runt i klassen just då. Det är väl tveksamt om eleverna har samma populärkulturella referensramar som jag har … undrar vilka repliker de väljer?!

Metod

Jag tänkte inleda med några klassiska filmscener. Min generations mest citerade svenska film är förmodligen Sällskapsresan 2. Min favoritdialog är utan tvekan Staffan och Bengts replikskifte inför surströmmingsmiddagen: Du är ju sjukligt tyst. När det kommer till ord som berör gillar jag scenen ur Så som i himmelen när Helen Sjöholm sjunger Gabriellas sång.

Orden i filmen - analysera manus, repliker och dialoger i filmer

Instruktioner till eleverna

FÖRUTSÄTTNINGAR: Du får en A4-sida till ditt förfogande och väljer hur texter och bilder ska formeras.
FÖRBEREDELSER: Välj en scen ur en film eller serie som du tycker om. Scenen kan vara rolig, allvarlig, känslosam, känslokall, läskig eller egentligen hur som helst – bara du vet varför du väljer den!

STEG 1: Skriv en text där du redogör för filmens handling. Berätta vad som föregår repliken. Skriv också något om sammanhanget. Om du vill kan du använda skärmdumpar eller bilder ur filmen för att förtydliga din text.

STEG 2: Skriv av orden som gör scenen så bra!

STEG 3: Skriv om ordens betydelse i scenen. Vilka ord är viktigast? Varför?

STEG 4: Skriv om varför du valde just denna scen.

Alternativ uppgift

Eleverna kan välja ett citat ur en film eller TV-serie som klassen nyligen sett.

LGR 11 Förmåga (årskurs 7-9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,  välutvecklad
textbindning, 
samt väl funderande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy