Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ord som är nya

Syfte

När jag högläser gör jag det för att hjälpa eleverna att hitta strategier för att själva förstå en text på ett djupare plan. En sådan strategi är att stanna upp vid ord som är nya för oss och inte ge upp förrän vi har förstått vad ordet betyder.

Läraren reflekterar – Innan läsningen

Under högläsningen lyssnar vi ibland efter ord som är nya för oss. Vi diskuterar vad som är ett nytt ord och kommer fram till att det kan vara ord som man aldrig har hört, men också ord som man känner igen men inte själv kan förklara eller ord som man trodde att man förstod men som nu dök upp i ett nytt sammanhang.

Metod

Eleverna har ett läsdokument som följer dem genom vår läsning av den aktuella boken. De får olika små skrivuppgifter varje lektion. Det här är en.

Under läsningen

När jag läser skriver de samtidigt ner alla ord som de hör i läsdokumentet. Halvvägs stannar jag upp och de får skriva in ett ord i taget i en Answergarden. Vi öppnar en ordbok och slår upp orden tillsammans, använder oss av texten runt ordet och av varandras kunskaper, försöker förklara dem i rätt sammanhang. Därefter läser jag vidare och eleverna fortsätter. Andra gången är fler aktiva. Återigen stannar jag upp, eleverna skriver in orden så att vår Answergarden växer och vi tar reda på ordens betydelse. Om läraren saknar digitala verktyg kan orden samlas på tavlan eller på blädderblock.

Efter läsningen

Slutligen exporterar jag orden till en snygg bild som vi kan ha för att påminna oss om orden vi har lärt oss. Ordmolnsverktyget Tagxedo gillar jag.

Har du förresten sett den nya svenska.se från Svenska Akademien? Den använde vi den här gången för att slå upp orden. Där kan vi slå upp ett ord i tre pålitliga ordböcker på en gång (SAOL, SO, SAOB). Gratis och funktionellt. Oribis rättstavningsfunktion finns inbyggd så även om vi stavar galet kan vi hitta rätt ord. Mycket bra!

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Kunskapskrav 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy