Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ord i bilden

Syfte

Att sätta ord på något aktuellt. Att koppla samman ord med bild.

Läraren reflekterar

Det är svårt att sätta ord på något. Vad innebär det egentligen att kunna ett ord? Alltifrån att känna igen ordet, kunna säga en synonym och till sist att definiera det. Att använda ord som ”hör ihop” eller är under- och överordnande varandra gör att eleverna får en bild av hur olika i omfång ord kan vara (graden av abstraktion). Läraren kan med fördel samla ord i begreppskartor som visar eleverna hur orden hör ihop eller står i kontrast till varandra.

Metod

Den här enkla övningen kan med fördel göras med koppling till ett aktuellt SO- eller NO-tema eller varför inte i samband med en skönlitterär bok (gärna en med ett djup, en rik tematik, som möjliggör samtal om abstrakta ord). Läraren visar en bild där eleverna får leta efter ord i bilden. Det kan man göra före läsning för att skapa intresse, eller efter, för att summera och sammanfatta. Eleverna kan skriva orden och egna meningar där orden ingår (transformering). Varför inte göra en egen illustration av orden och hur de hänger ihop med varandra?

Exempel: Ord i bilden

Rätt svar till bilden: Bröllop, passion, kärlek.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy