Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ord i bilden

Syfte

Att sätta ord på något aktuellt. Att koppla samman ord med bild.

Läraren reflekterar

Det är svårt att sätta ord på något. Vad innebär det egentligen att kunna ett ord? Alltifrån att känna igen ordet, kunna säga en synonym och till sist att definiera det. Att använda ord som ”hör ihop” eller är under- och överordnande varandra gör att eleverna får en bild av hur olika i omfång ord kan vara (graden av abstraktion). Läraren kan med fördel samla ord i begreppskartor som visar eleverna hur orden hör ihop eller står i kontrast till varandra.

Metod

Den här enkla övningen kan med fördel göras med koppling till ett aktuellt SO- eller NO-tema eller varför inte i samband med en skönlitterär bok (gärna en med ett djup, en rik tematik, som möjliggör samtal om abstrakta ord). Läraren visar en bild där eleverna får leta efter ord i bilden. Det kan man göra före läsning för att skapa intresse, eller efter, för att summera och sammanfatta. Eleverna kan skriva orden och egna meningar där orden ingår (transformering). Varför inte göra en egen illustration av orden och hur de hänger ihop med varandra?

Exempel: Ord i bilden

Rätt svar till bilden: Bröllop, passion, kärlek.

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Kunskapskrav

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehåller klart framgår.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy