Årskurs 4-6

Bild

Onomatopoetiska ord

Syfte

Skapa en tredimensionell bild av ett onomatopoetiskt ord – förstärka ordets betydelse i det konstnärliga uttrycket.

Läraren reflekterar

Det här är en uppgift som eleverna brukar tycka om. Det är roligt, intressant och kreativt att fundera på hur ett ord ”ser ut”.

Metod

Jag berättade vad ett onomatopoetiskt ord är och var de brukar förekomma, till exempel i serier. Eleverna började med att välja ett onomatopoetiskt ord. De funderade på hur bokstävernas form och färg skulle vara, samt vilka former och saker som skulle kunna förstärka ordets ljudhärmande uttryck: ”Hur ser PANG och KRASCH ut? Kanske taggigt och hårt? PLASK är rundare och POFF är mjukt!”

Ordet skrevs på en del av ett papper och likaså gjordes övriga kompletterande former på olika delar av färgat papper. För få till mer effektfulla bilder gjordes bilderna tredimensionella med små dragspel av pappersremsor och som klistrades fast bakom delarna så de stod ut lite. Ett ”dragspel” och ett exempel på hur bilden står ut från bakgrunden finns här:

Elevexempel

Andra effektfulla inslag var droppar, fiskar, kraschade glasbitar och popcorn:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy