Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Om det var krig i Norden

Syfte

Lektionen stimulerar elevernas lust att läsa och skriva, samt att samtala om aktuella och viktiga samhällsfrågor.

Läraren reflekterar

Texten är, trots att den är ganska kort, sprängfull med innehåll att diskutera och fundera kring. Därför är det bra att stanna upp i texten och beröra ämnena i direkt anknytning till texten. Låt läsningen ta tid.

Metod

Förbered de olika före-, under- och efteruppgifterna. Se dessa som förslag. Variera arbetsformer genom att göra uppgifterna enskilt, parvis eller i helklass, samt muntligt och skriftligt. När eleverna diskuterat parvis kan läraren lyfta elevernas tankar i helklass. Läs boken högt för eleverna.

Före läsningen

Se filmklippet:

Eleverna kan resonera med varandra vilka väpnade konflikter de känner till. Lyft några i hela klassen. Aktuell information om konflikter i världen finns här.

Under läsningen

När du kommer till sid. 23 och läst klart om att packa ryggsäcken kan eleverna göra dessa uppgifter:

 • Gör en lista med fem personliga saker du tar med dig. Jämför med kompisen.
 • Stryk tre saker.
 • Du får bara behålla en sak. Vilken då? Jämför med kompisen bredvid.

När du läst till och med sid. 27, om att Arabvärlden inte vill ta emot flyktingar kan eleverna diskutera:

 • Varför vill Arabvärlden inte ta emot flyktingar från Europa?

Efter läsningen

Eleverna kan jobba enskilt eller i par. Lyft elevernas tankar i helklass. Varva skriftliga och muntliga uppgifter.

 • Sammanfatta handlingen.
 • Beskriv huvudpersonerna.
 • Beskriv hur passkontrollen gick till.
 • Hur tror du att kontrollen upplevdes?
 • Hur ser en dag i flyktinglägret ut?
 • Att komma in i samhället är svårt. Hur känner sig flyktingarna i sitt utanförskap?
 • Att komma in i yrkeslivet är lika svårt. Hur hanterar föräldrarna det faktum att de tvingas bli kakförsäljare?
 • Att anpassa sig och ändra värderingar är jobbigt. Hur hanterar föräldrarna dotterns kärlek och graviditet?
 • Gör de rätt eller fel som skickar henne till Sverige?

Om bokens form:

 • Varför är boken utformad som ett pass, tror du?
 • Vad symboliserar formen?
Passet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy