Årskurs 1-3

SO

Om brandlarmet går

Syfte

Uppmärksamma eleverna på vilka rutiner som gäller på skolan i händelse av brand (eller annat som gör att utryckningslarmet går).

Läraren reflekterar

Brandövningar är såklart viktiga, men att samtala och skriva om brandlarmet ger också eleverna mental förberedelse. Det är viktigt att eleverna lär sig rutinerna.

Metod

Jag berättade vad som gäller på skolan i händelse av brand. Vad gör vi när brandlarmet går? Några frågor som berördes och som vi pratade om:

 • Var går vi ut? Var finns nödutgångarna?
 • Finns det flera möjliga utgångar?
 • Hur ser utrymningsvägar ut på andra platser i skolan, till exempel mat- och idrottssalar?
 • Vad tar man på sig?
 • Vad tar man med sig?
 • Får jag hämta kompisen som har gått på toaletten? Vad gör jag?
 • Vad ska vi tänka på vid utrymning av skolan?
 • Vart ska vi gå?
 • Hur ställer vi upp på samlingsplatsen?

Jag antecknar stödord på tavlan. Därefter får eleverna skriva egna anteckningar och besvara några frågor (arbetsblad under bilden). Till sist skriver eleverna en egen instruerande text och ritar en bild.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy