Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Om bokstäver – Typsnitt, färg och form

Syfte

Att leka med bokstävernas färg och form. Fundera på vad olika typsnitt signalerar. Hur kan man med dessa medel kommunicera en identitet och/eller känsla?

Läraren reflekterar

Jag gick nyligen förbi entrén till Centralstationen från Klarabergsgatan i Stockholm. Färg, typsnitt och skick förde mina tankarna till Sovjetunionen och 60-tal. Den skulle nog behöva lite piff så den symboliserar staden bättre. En kortuppgift mellan två längre projekt kanske? Går även att applicera på elevernas hemstad om det ser lika illa ut där (vilket det ofta gör). En uppgift som denna kan med fördel göras i ett ämnesövergripande arbete tillsammans med bild.

Form, färg och typsnitt - Bokstäver signalerar en identitet och känsla

Metod

Prata med eleverna (EPA) om hur de uppfattar olika former och färger. Ta fram några loggor, företagsnamn och myndighetsskyltar och låt elever fundera på hur bokstävernas utformning signalerar ett budskap, en identitet och en känsla.

Titta på denna TED (Från 6:00 berättar Martina hur hon designar omslaget till Alice i underlandet)

Formge en skylt i staden

Välj några texter från skyltar eller loggor i hemstaden som kan behöva en uppdatering. Eleverna får fundera på avsändaren. Hur ska mottagaren uppfatta avsändaren? Vilken identitet, färg och form kan symbolisera detta på bästa sätt?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.
Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy