Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Om bokstäver – Typsnitt, färg och form

Syfte

Att leka med bokstävernas färg och form. Fundera på vad olika typsnitt signalerar. Hur kan man med dessa medel kommunicera en identitet och/eller känsla?

Läraren reflekterar

Jag gick nyligen förbi entrén till Centralstationen från Klarabergsgatan i Stockholm. Färg, typsnitt och skick förde mina tankarna till Sovjetunionen och 60-tal. Den skulle nog behöva lite piff så den symboliserar staden bättre. En kortuppgift mellan två längre projekt kanske? Går även att applicera på elevernas hemstad om det ser lika illa ut där (vilket det ofta gör). En uppgift som denna kan med fördel göras i ett ämnesövergripande arbete tillsammans med bild.

Form, färg och typsnitt - Bokstäver signalerar en identitet och känsla

Metod

Prata med eleverna (EPA) om hur de uppfattar olika former och färger. Ta fram några loggor, företagsnamn och myndighetsskyltar och låt elever fundera på hur bokstävernas utformning signalerar ett budskap, en identitet och en känsla.

Titta på denna TED (Från 6:00 berättar Martina hur hon designar omslaget till Alice i underlandet)

 

Formge en skylt i staden

Välj några texter från skyltar eller loggor i hemstaden som kan behöva en uppdatering. Eleverna får fundera på avsändaren. Hur ska mottagaren uppfatta avsändaren? Vilken identitet, färg och form kan symbolisera detta på bästa sätt?

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy