Årskurs 4-6

Fysik

Föregående tips Nästa tips

Om åska – Träffad av blixten

Syfte

Lära mer om åska, till exempel förekomst och förebyggande åtgärder för att minska risken att bli träffad. Hur stor är risken egentligen? I upplägget skriver eleverna olika texter om åska.

Läraren reflekterar

Bra historier, även om de är hemska, är användbara i undervisning. Walter Summerford blev träffad av blixten fyra gånger.

Metod – Om åska

Läs texterna och skriv korta sammanfattningar om innehållet. Läs första texten gemensamt, stryk under viktiga ord, skriv upp stödord på tavlan och påbörja sammanfattningen. Eleverna kan därefter fortsätta på egen hand eller läsa och skriva tillsammans i par.

Om åska: Meteorologen Per-Erik förklarar
Om riskerna i Sverige: Så ovanligt är det att dö
Hur agera för att öka säkerheten: Blixtnedslag och åska

Om Walter Summerford

Berätta historien om Walter Summerford: The Man Struck By Lightning Four Times. Skriv en kort sammanfattning tillsammans.

Förslag på skrivuppgifter

Skriv fiktiva dagboksanteckningar efter första, andra, tredje och fjärde gången. Vad tänker och känner Walter? Vad skriver han om sina upplevelser?

Skriv en berättelse där du använder dina kunskaper om åska, till exempel om risker och säkerhet.

Skriv en reflekterande text om åska. Du kan skriva om ett minne, vad du tycker om åskan eller vad du brukar göra under ett oväder.

Skriv en dikt om åska. Ord du kan använda: Åska, blixt, dunder, muller, elektriskt, himmel, moln, mörker, regn, vind.

Rita en passande bild till din text. 

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Sakprosa för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* svenska, årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy