Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Och nu så vill sjunga att sommaren är min – Astrid Lindgrens somrar

Syfte

Dyka ned i Astrid Lindgrens sommarskildringar, inspireras, och skriva hyllningar till sommaren!

Läraren och skribenten reflekterar

Jag läste en fin betraktelse av Britt Samuelsson i publikationen Astrid Lindgrens Sällskap (nr 72). Den finns i sin helhet som PDF under bilden. Jag tänkte att texten skulle passa perfekt som inspiration till elevernas skrivande. Så här skriver Britt i inledningen:

Metod

Vi läser betraktelsen gemensamt i sin helhet. Eleverna får parvis återvända till valda delar i texten för att kommentera och eventuellt fylla ut beskrivningarna med egna minnesbilder. Läraren lyfter elevernas tankar i helklass. Hur ser den samlade bilden av Astrids sommarskildringar ut?

Eleverna ringar därefter in citaten ur Astrids texter och funderar enskilt på vilka de tycker om mest. Tillsammans i par kan eleverna delge varandra och resonera om varför de tycker/känner som de gör. De kan också fundera på vilka skildringar som ger upphov till de tydligaste bilderna (i elevernas huvuden).

Uppmana eleverna att använda alla sinnen när de ska skriva. Självklart får de låna Astrids beskrivningar och bildspråk!

Skrivuppgift – Instruktioner till eleverna

Du befinner du på en bestämd plats (till exempel en äng, i skogen, på en parkbänk, vid stranden eller i en lekpark) vid en bestämt tidpunkt (på sommaren). Du får INTE berätta var och när du är. Det ska framgå av din text.

I textens inledning ska du bara vara i nuet, kanske vänta på något, som exempelvis Rasmus gör. Du observerar vad som finns, hörs, luktar och känns i din omgivning.

I textens andra del ska du röra dig och vara på väg till en aktivitet, som Emil genom skogen (du får naturligtvis röra dig på andra ställen än skogen).

I textens tredje och avslutande del genomför du den tänkta aktiveteten, kanske ett bad likt Emil och Alfreds i Katthultsjön.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll* 

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy