Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Nyordslistan – Skriva mininovell

Syfte

Bekanta sig med nya (och äldre nya ord) och använda dem i skrivandet.

Lärarna reflekterar

Eleverna befäster ordens betydelse när de används i skrivandet. Orden blir dessutom vägen in till att formulera en berättande text om sam- eller dåtiden.

Metod

Prata om årets nyord eller välj en tidigare nyordslista. Det finns flera upplägg på Lektionsbanken om nyord: Nyordslistan – Ord som speglar vår tid, Nyordslistan 2.0 och Nyordspoesi.

Skriv upp alla ord ur listan på tavlan. Uppmana eleverna eleverna att använda minst fem ord, gärna fler, ur listan. Handlingen ska kretsa kring ett fåtal personer och utspela sig under en begränsad tid. Eleverna skriver under 15-20 minuter.

Skriva noveller till nyordslistan - Kreativt skrivande i skolan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy