Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Nykomlingens dilemma – Passa in eller sticka ut?

Syfte

Formulera sina tankar om ett svårt dilemma.

Läraren reflekterar

Just nu läser vi Flyga högt av Katarina von Bredow i årskurs 8. I bokens inledning kommer Silja ny till en klass. Det tisslas och tasslas om hennes kläder. För att få slut på snacket gör hon något som avviker från det konventionella. Klassen hamnar i chock och samtalsämnet för resten av dagen, veckan och läsåret är givet! En av bokens huvudpersoner viskar till bästa kompisen: Var det coolt eller bara helt jävla rubbat?

Öppningsscenen sätter fingret på ett svårt dilemma, nämligen det att både passa in och stick ut. Samtidigt! Hur tusan gör man det egentligen?! Uppgiften och aktiviteten passar att använda fristående eller till andra texter som tar upp samma sak. Fniss och skratt utlovas!

Metod

Eleverna får fundera på om de eller någon de känner har varit med om något liknande eller föreställer sig situationer då något liknande skulle kunna inträffa. Det formuleras i mikronoveller om 75-100 ord. Därefter delar de sina erfarenheter, iakttagelser och berättelser med varandra.  Här i komprimerat format:

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr11, Skolans uppdrag, s. 9)

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider.. Skönlitteratur som belyser olika människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter  med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier, utifrån olika texters särdrag. Genom att göra  välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor om omvärldsfrågor, tolka och före välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy