Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Nyårsklockan – Alfred Tennyson

Syfte

Lära eleverna mer om Alfred Tennysons Nyårsklockan och inspireras av texten för att skapa egna nyårsklockor.

Läraren reflekterar

En del elever har aldrig hört eller sett Nyårsklockan bli uppläst. Många elever har inte funderat så mycket på vad den handlar om. Det här blir också en möjlighet att vårda och bevara ett kulturarv.

Metod

STEG 1: Jag berättar om nyårsfirandet på Skansen.

STEG 2: Vi läser texten tillsammans. Eleverna funderar på vad den handlar om och samtalar i par. Jag lyfter elevernas tankar i helklass. Vi hjälps åt att sortera det som ska ut och det som ska in i en enkel tabell på tavlan.

Därefter uppmärksammar jag eleverna på diktens olika uttryck för att:

  • lägga året bakom sig: det gamla året lägger sig att dö, ring ut det gamla, Ring lögnens makt från världens gränser ut, Ring ut, ring ut de tusen krigens år.
  • se fram emot det nya: Ring in det nya, ring försoning in till jordens släkten, ring den frusna tiden åter varm, ring till, ring in den tusenåra fredens rike.

Jag visar också hur diktens rader rimmar och hur en del ord skapar kontraster.

STEG 3: Eleverna skriver två listor. En med rubriken “Ring ut!”, det vill säga allt som de vill säga hejdå till det här året. En annan lista skapas med rubriken “Ring in!”, det vill säga allt de ser fram emot och längtar efter under det nya året. Jag samlar några elevexempel på tavlan som alla kan få idéer ifrån.

STEG 4: Välj ut ett eller några stycken ur “Nyårsklockan” och byt ut orden i texten.

STEG 5: Skriv en egen text: Ring in och Ring ut! Tänk på att använda rim och kontraster för att skapa rytm, melodi och spänst i dikten. Det finns andra stilfigurer som du kan använda, till exempel allitteration (bokstavsrim), assonans (inrim) och anafor (upprepning).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy