Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Numbers on a whiteboard

Syfte

Eleverna får lära känna sin lärare och varandra bättre, samtidigt som de tränar på att uttrycka sig muntligt.

Läraren reflekterar

Det här är en lektionsidé som passar rätt så bra i mötet med en ny klass. På detta sätt kan läraren presentera sig. Men den funkar lika bra i andra klasser!

Metod

Skriv upp siffror som förknippas med dig själv, till exempel ålder, längd, skostorlek, favoritnummer, telefonnummer, antal länder du besökt och så vidare.

Facts about your teacher:

  • Look at the numbers (or words and pictures) on the whiteboard.
  • What do you think they are about?
  • Talk to the person next to you.
The teacher´s life in numbers - Av Lotta Lundberg

Your life in numbers:

Do the same as your teacher. Write down your life in numbers. Let your friend next to you look at your numbers and figure out what they´re all about. You do the same – take notes!

Next step, present the person next to you:

Based on what you found out, present your partner to the class or to a smaller group.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Betygskriterier*

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy