Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Novellen möter låten

Syfte

Att få vara kreativ i ett annat format än vad eleven är van vid. Att utifrån en låt på svenska producera en mikronovell på maximalt 75 ord som följer novellens dramaturgiska kurva men som så klart lämnar mycket åt läsarens fantasi.

Lärarna reflekterar

Såklart tyckte vissa att uppgiften var svår eftersom orden inte räckte till allt de ville säga. Vissa missade även genren på första försöket och landade mer i en dikt som rimmade. När eleverna får ett begränsat antal ord (i det här fallet 75) och ändå ska följa novellens dramaturgiska kurva så kräver det en känsla för vilka ord som ska vara med och vilka som ska väljas bort. Det leder alltid till intressanta språkliga diskussioner med eleverna i klassrummet. Det har även triggat dem så pass att vi har hört dem diskutera i korridorerna mellan lektionerna hur de ska bygga upp sina texter.

Uppgiften – instruktioner till eleven

Du väljer en låt ur den svenska låtskatten. Vilken du vill. Din novell ska ha samma titel som låten och utgår från låtens budskap. Du får inte kopiera textrader ur låten utan den ska enbart fungera som inspiration.

Om mikronovellen

Du skriver en novell med max 75 ord som följer novellens dramaturgiska kurva, det vill säga upptrappning, vändpunkt och avslutning. Den har en tydlig koppling till den låt du har valt där du på ett gestaltande sätt har skapat en värld av låtens budskap mellan raderna. Du har ett korrekt språk, men vågar experimentera och utmana språkliga normer och lyckas på ett konstnärligt sätt förmedla din text till läsaren.

Muntlig redovisning

Muntlig redovisning där du presenterar vilken eller vilka delar av låten som ligger till grund för din novell. Vi lyssnar på musiken och du läser din text för klassen alternativt publicerar den på lämplig plats.

Att gå vidare

Eleverna visualiserar texterna som konstverk. Alltså, när de har skrivit klart sina texter ska de presenteras ovanpå en bild som förstärker upplevelsen av novellen. Dessa bilder kommer vi sen att sätta upp i korridorer och klassrum som en utställning. Det där med riktiga mottagare, även om det ”bara” är kompisarna i skolan ska inte underskattas för viljan att prestera väl.

Novellen möter låten och blir en mikronovell

Exempel

Vinden har vänt Petter (1998) Valt textavsnitt: Jag brinner för det här permanent Aldrig för stunden naturligt bunden Med kärlek som cement Vi bygger från grunden På all skit som har hänt Det är min tur nu Vinden har vänt

Exempelnovell

Vaknar. Ensam i sängen. Lämnad. Din varma hand mot min kropp har bytts ut mot ett täcke av is. Jag fryser. Utifrån och in. Hjärtat är kallt. En kopp kaffe väcker mitt sinne men förstärker min saknad. Ut. En grå dimma trots solsken. Bussen är full. Jag snubblar av på min hållplats. Väskans innehåll över asfalten. Plötsligt. En varm hand mot min bara arm. Mörka ögon möter mina. I ögonblicket byggs något nytt. Jag tinar.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ berättargrepp samt dramaturgi.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy