Årskurs 7-9

Engelska

Nick Vujicic – Overcoming hopelessness

Syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Läraren reflekterar

Eleverna ställs inför en föreläsare som saknar armar och ben, men som har en positiv livsåskådning och som verkar för att inspirera andra. I början kan det vara lite chockerande, men eftersom eleverna blir väldigt intresserade av att höra vad Nick har att säga, lyssnar de intensivt och tränar på sin språkliga hörförståelse. Nick talar dessutom med australiensisk dialekt, vilket är bra för breddningen av elevernas engelska hörförståelse. Uppgiften kan vara något för svår för andra elever än nior. Det krävs viss språkkänsla och vana av att lyssna på engelskt tal.

Metod

Visa filmen med Nick Vujicic. Dela ut frågorna innan eller efter, beroende på vilket som föredras. Låt eleverna i grupper besvara frågorna så detaljerat som möjligt och med så få allmänna formuleringar som möjligt. Samla in gruppernas svar och gå igenom dessa för dig själv innan nästa lektion. Vid nästa tillfälle, gå igenom svaren med en grupp i taget. I de fall där det finns utrymme för fördjupad diskussion, låt eleverna i gruppen turas om att utveckla svaren. Räkna med 10-15 minuter per grupp.

Nick Vujicic – Overcoming hopelessness (15 min)

Arbetsuppgift

You will listen to a lecture by Nicholas James Vujicic, an Australian motivational speaker born with Tetra-amelia syndrome, a rare disorder characterized by the absence of all four limbs. As a child, he struggled mentally and emotionally, as well as physically, but eventually came to terms with his disability and, at the age of seventeen, started his own non-profit organization, Life Without Limbs.

Afterwards, answer the following questions, in whichever order that you prefer, point-by-point or in a flow. Feel free to use direct or indirect quotes, to explain and support your thoughts.

To discuss:

  • What is your lingering emotions after this inspirational lecture?
  • What part of what Nick said meant the most to you?
  • How would you describe this speaker to someone who hasn’t seen the lecture and what would you base your description on?
  • Give examples of different “moods” of the speaker in the lecture and what was discussed during those different parts.
  • Based on the lecture, what is the message, or the messages, to remember from Nick Vujicic?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven
tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar
välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy