Årskurs 7-9

Engelska

New Year’s Blog

Syfte

Att stimulera elevernas skrivande.

Läraren reflekterar

Uppgiften lämpar sig väl att genomföra i slutet av året, men fungerar egentligen när som helst. Det går ju att blicka tillbaka till senaste veckan, månaden och halvåret. Jag ville även att eleverna skulle träna på det digitala, exempelvis att använda mallar i dokument och infoga bilder. När man använder färdiga mallar blir ofta så fint. En del man inte ska förringa. Att få göra vackra arbeten gör att eleverna (och vi) växer. Det finns fina mallar både i Google och andra program (t ex Word och Pages). När man använder mallar lär man sig också att redigera och i förlängningen göra egna arbeten utan att använda mallar, man blir bekant med de olika verktygen, vilket är väldigt bra.

Metod och instruktioner till eleverna

Write at least 400 words! At least three of the “answers” have to be a bit longer and written in full sentences. Please feel free to add pictures. You may make up things that happened, but many times it’s easier to stick to the truth. It’s up to you what you want to do. You can write about:

 • Make a list of the ten greatest things that happened in the past year.
 • I am most proud of these three accomplishments from last year.
 • What made you happy this year?
 • What was the hardest thing this year?
 • Three great lessons I’ve learned from last year.
 • If I could do things again last year, I would do these three things differently.
 • Three things I need to do less of in the next year.
 • Three things I need to do more of in the next year.
 • Three things I need to stop completely doing in the next year.
 • What was your birthday like?
 • Describe a trip, an event or some other interesting thing that you did this year.
 • Did you do anything that you have never done before?
 • My expectations/goals for next year (give your reasons why).
 • My best piece of advice to myself next year.

Bilder

Självklart kan eleverna förstärka texten med egna bilder och andras. Några ställen att hämta bilder ifrån:
http://pixabay.com
https://unsplash.com
https://gratisography.com
https://kaboompics.com/gallery

En digital aspekt

När eleverna hade skrivit, fick de antingen lägga in bilder direkt i dokumentet ELLER använda en mall och föra över sin text i. Eleverna använde mallar som finns på PC, Mac, eller i Google, men här också en länk till en sida med fina mallar som några av mina elever använde: http://mrvstech.weebly.com/templates.html. Jag hämtade även någon mall från denna sida: https://sites.google.com/gshare.blackgold

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy