Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Nätikett – Att frossa i andras olyckor

Syfte

Fundera på vad man får/bör och inte får/bör fotografera/filma och publicera.

Läraren reflekterar

Säkert har du också hört talas om eller kanske själv sett eller upplevt hur människor börjar fotografera och filma vid olycksplatser. Fotografierna och filmerna sprids sedan i sociala medier. Det är ett fenomen som jag tycker att man kan diskutera i skolan. Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska inleda denna diskussion. Här blir en tysk kortfilm en ingång (det går att ställa in att den textas på engelska eller direktöversätter till svenska). I filmen lyfts problematiken.

Metod

Se filmen tillsammans. Klicka på kugghjulet för att ställa in vilken text du önskar.

Utifrån filmen kan man låta eleverna diskutera frågor som:

  • Hur förhåller sig ungdomarna i filmen till olyckan? Lista exempel på vad och hur de gör.
  • Hur förhåller sig andra till deras publiceringar? Vilken roll har de i dramat?
  • Hur långt får man egentligen gå? Vad är lagligt/olagligt? Etiskt okej och inte?
  • Finns det tillfällen då det inte är okej att filma/fotografera (utifrån exempelvis ett etiskt eller ett rättsligt perspektiv)?
  • Finns det tillfällen då det är okej?
  • Har du själv varit med vid en olycksplats?
  • Hur reagerade du och hur reagerade övriga som var på plats?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy