Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Nätikett – Att frossa i andras olyckor

Syfte

Fundera på vad man får/bör och inte får/bör fotografera/filma och publicera.

Läraren reflekterar

Säkert har du också hört talas om eller kanske själv sett eller upplevt hur människor börjar fotografera och filma vid olycksplatser. Fotografierna och filmerna sprids sedan i sociala medier. Det är ett fenomen som jag tycker att man kan diskutera i skolan. Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska inleda denna diskussion. Här blir en tysk kortfilm en ingång (det går att ställa in att den textas på engelska eller direktöversätter till svenska). I filmen lyfts problematiken.

Metod

Se filmen tillsammans. Klicka på kugghjulet för att ställa in vilken text du önskar.

Utifrån filmen kan man låta eleverna diskutera frågor som:

  • Hur förhåller sig ungdomarna i filmen till olyckan? Lista exempel på vad och hur de gör.
  • Hur förhåller sig andra till deras publiceringar? Vilken roll har de i dramat?
  • Hur långt får man egentligen gå? Vad är lagligt/olagligt? Etiskt okej och inte?
  • Finns det tillfällen då det inte är okej att filma/fotografera (utifrån exempelvis ett etiskt eller ett rättsligt perspektiv)?
  • Finns det tillfällen då det är okej?
  • Har du själv varit med vid en olycksplats?
  • Hur reagerade du och hur reagerade övriga som var på plats?

LGR 11 Förmåga (årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Kunskapskrav

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt för för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy