Årskurs 1-3

Matematik

Närmast nollan

Syfte

Presentera negativa tal och lära sig hur man räknar plus och minus över nollan.

Läraren reflekterar

Innan eleverna kan spela kortleksspelet Närmast nollan behöver man gå igenom positiva och negativa tal, till exempel med en tallinje. Likaså hur plus och minus fungerar för negativa tal.

Metod

Förberedelser: Använd en vanlig kortlek. Antal spelare/kortlek: 2-4 är lagom. Ta bort de klädda korten så att endast 2-10 finns kvar. Blanda leken och ta med ca 10-15 kort/deltagare. Lägg korten i en hög. Varje spelare får ett protokoll (se bilden nedan). Protokollet medföljer som PDF. En tallinje från -10 till 10 med olika markörer (en för varje elev) kan också fungera bra som ett protokoll.

Spelet: Alla deltagare börjar på 0. Inför varje kort som dras får eleven säga plus eller minus. Eleven markerar additionen eller subtraktionen på sin spelplan med X. Eleven kan ringa in talen (positionen) ovanför markeringarna så blir det lättare att se vilket tal eleven ”står på”. Om en tallinje används hoppar eleven med sin markör. Turen går vidare till nästa deltagare som gör likadant.

Exempel

På bilden nedan har en elev gjort följande drag:

  • minus – dragit en trea (-3)
  • plus – dragit en sjua (4)
  • minus – dragit en nia (-5)
  • plus – dragit en trea (-2)

Den som är närmast noll när kortleken är slut har vunnit! När eleverna har blivit varma i kläderna behövs kanske protokollet inte längre. Då kan eleverna räkna ut summan i huvudet  och notera den på ett litet papper för varje omgång. Ett enkelt spelprotokoll medföljer i PDF:en nedan och kan se ut se här:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy