Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

När slutet är början

Syfte

Att eleverna funderar på vilken effekt en omvänd kronologi kan få i en berättelse, samt att de får träna på att använda omvänd kronologi.

Läraren reflekterar

Hur var det nu, det där med kronologi? Jag ställde frågan till mina elever i samband med att vi hade läst en novell. Vi hade tidigare diskuterat begreppet kronologi och genom litteraturen försökt exemplifiera rak kronologi, bruten kronologi och parallellhandling. Elevernas svar vittnade om att de hade koll på läget. Det var helt enkelt dags att gå vidare och utmana eleverna.

Metod

Vi tittar på La mort du Père Noel, en film om jultomten med omvänd kronologi. Med automatisk översättning blir den hyfsat begriplig. Efter filmen introduceras begreppet omvänd kronologi, där början är slutet och slutet början. Till filmen hör även en del frågor som eleverna kan diskutera. Men även:

  • Hur många scener består filmen av?
  • Hur avslutas scenerna? Varför har filmmakaren valt att göra så?
  • Hur ser den ”verkliga” historien ut i kronologisk ordning?

Därefter lyssnar vi på Coldplay och tittar på videon till The Scientist. Eleverna funderar på om videon är uppbyggd kring omvänd kronologi.

Uppgift

Därefter skriver eleverna parvis egna berättelser med omvänd kronologi. Det finns en uppgift till filmen La mort de Pére Noel. Uppgiften går ut på att eleverna drar ur ett namn, en plats och en tidpunkt. Detta är början på filmen men samtidigt slutet på historien. Hängde du med? Lite klurigt är det!

Det är svårt, men underlättar om eleverna först funderar ut historien i rätt kronologi. Därefter kan de fundera på hur berättelsen ska byggas upp i omvänd kronologi. Vad krävs av varje scen för att binda ihop berättelsens olika delar så att läsaren förstår hur delarna hänger ihop?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy