Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

När miljön beskriver en känsla

Syfte

En enkel övning som går ut på att göra eleverna medvetna om hur miljön kan användas för att förtydliga och förstärka en karaktärs känsla.

Lärarna reflekterar

En ö i havet av Annika Thor är miljön en viktig del av berättelsen. I bokens inledning möter de vilsna, frusna och flyende flickorna en karg och hård miljö. Miljöbeskrivningarna förändras i takt med flickornas sinnestillstånd. Därför lämpar sig boken väl för att undersöka hur författaren använder bildspråk för att gestalta karaktärernas sinnestillstånd. Självklart kan en annan bok eller text användas för ändamålet. Det är en enkel övning, men ger eleverna insikter som de alltid kan ha med sig i både sitt läsande och skrivande.

Metod och uppgiften

Efter gemensamma iakttagelser där läraren stannar i texten och visar hur miljön används för att gestalta karaktärerna får eleverna själva leta efter hur författaren använder miljön för att beskriva huvudpersonens känslor. Uppgiften i korthet: Författaren använder sig av miljöbeskrivningar för att skildra hur Steffi känner sig när hon har lärt sig cykla. Citera en beskrivning och förklara hur Steffi känner sig.

Den tydligaste miljöbeskrivningen lyder:

Elevexempel och en följdfråga

En elev hittar direkt citatet ovan och skriver i sin läslogg: Jag tror att Steffi känner sig lätt, fri och lycklig. Ord som spirande gräs, ljumma vindar och fladdrande hår tycker jag uttrycker de känslorna då de låter lyckliga och beskriver bra saker.

En följdfråga som eleven ställer till sig själv (kan ju läraren göra annars): Hur hade författaren beskrivit miljön om Steffi misslyckats med cyklingen?

Om Steffi känt sig hopplös så kanske miljöbeskrivningen istället hade lytt:

”Vinden piskade och de fick hår i ögonen. Sältan från havet sved på deras hud och solen gassade. Halvtorrt gräs slokade längs vägkanterna och mellan stenhällarna”. 

Förslag på fortsättning – Skapa en bild av din inre bild

Eleverna gör ett collage, som exemplet ovan, av den inre bild de får av raderna de valt (bilderna är hämtade från Flaticon och collaget ovan är skapat i Canva). Eleverna kan samtala om varandras collage och förklara hur de själva har tänkt – de sätter ord på sina tankar och får nya perspektiv i mötet med kamraternas tolkningar. Självklart går det lika bra att rita en bild med papper och penna.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy