Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Namnskyltar med tryck i

Syfte

Trycka namnskyltar som ska visa något som eleverna tycker om eller har som intresse. Eleverna får trycka med olika stämplar vars motiv stryker under vilka de är. 

Läraren reflekterar

I det centrala innehållet för bildämnet står att vi ska arbeta med tryck, verktyg som behövs för detta och lära oss orden för det vi använder och gör. I kommentarmaterialet kan man läsa följande: Tekniker, hur man använder olika redskap: hålla i penna och pensel för olika resultat, färgläggning, klippa och klistra, forma och montera.

Till de hantverksmässiga verktygen hör bland annat olika typer av pennor och penslar, saxar och utrustning för tryckarbeten. Till de digitala verktygen hör datorer, kameror och olika programvaror. Bildämnets material omfattar i princip allt – från traditionella material som papper och gips till återanvända material av mer okonventionellt slag. Eleverna behöver arbeta med olika verktyg och material för att se och lära sig hur resultatet blir av deras ”görande”. Kunskap om olika verktyg och material är del av grunden för hur man kan arbeta med olika delar i bildskapande. Det är även viktigt att eleverna har och kan visa kunskap om hur man sköter verktyg och material.

Metod

För att namnskylten ska bli lite mer personlig ska eleverna först fundera på vilka stämplar som visar på deras  personlighet och/eller intressen. Eleverna kan göra en enkelt skiss av hur bilden ska se ut för att få till kompositionen. Därefter startar tryckarbetet. När arbetet är klart ska eleverna få svara på frågor i sin anteckningsbok. Förslag på frågor för elevdelaktighet:

  • Hur har du arbetat?
  • Vad har varit svårt?
  • Vad är du nöjd?
  • Hur tänkte du när du skulle ”presentera” dig själv? Tycker du att du lyckades?

Bilder från processen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy