Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Muntligt framträdande – steg för steg

Syfte

Syftet är att leka fram lusten att tala inför andra, dels med en metod, dels med lättsamt och angeläget samtalsunderlag. Bäst blir såklart ett framträdande om innehållet är angeläget för den som talar (och för de som lyssnar).

Läraren reflekterar

Fler elever än man kanske tror har talängslan i större eller mindre utsträckning. För en dialog med eleverna om hur de upplever muntligt framträdande (det kanske känns olika när framträdandet är i par, mindre grupper och i helklass). De elever som upplever stort obehag inför ett framträdande behöver mycket stöd och andra former. För en del räcker det kanske att berätta något för läraren eller en klasskamrat. Efter veckors metodiskt arbete brukar de flesta elever stå inför klassen eller en större grupp och prata! Härlig upplevelse för eleverna!

Metod

Stegen nedan går att använda till de föreslagna samtalsämnena, men också om något som eleverna just nu håller på med – varför inte en bok som de läser? Det viktiga är att innehållet ger eleverna bra förutsättningar att samtala om något.

 • Prata med eleverna om att framträdande inför andra kan upplevas på många olika sätt. Det är en dock en förmåga som kan tränas. Lyssnaren har en viktig roll. Prata om vad det innebär att lyssna och vad som är absolut förbjudet under ett framträdande (skratta, viska, himla med ögonen och så vidare).
 • Låt eleverna inledningsvis genomföra sina framträdanden parvis eller i grupper om tre-fyra elever, sittandes runt ett bord. Denna träning bör fortgå tills alla känner att de klarar uppgiften.
 • Öka gruppens storlek till sex elever, fortfarande kring ett bord. När de känner sig trygga kan talaren ställa sig framför resterande fem (som då sitter i två stolsrader).
 • Nästa steg är att fortsätta träningen i större grupp på samma sätt som ovan.
 • Därefter kan framträdandena genomföras i helklass, och eleven sitter kvar på sin plats.
 • Eleven talar inför klassen.

Genomgång med elever – Att tänka på för talaren:

 • Tänk på vad du gör med kroppen.
 • Ögonkontakt med de som lyssnar.
 • Tala lugnt och tydligt (våga ta pauser).
 • Tala med inlevelse! Det ska synas att du tycker att det är intressant.
 • Strukturera ditt framträdande (med stödord eller tankekarta).
 • Öva innan du framträder.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy