Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Muntligt framträdande

Syfte

Syftet är att leka fram lust att tala inför andra, dels med en metod, dels med trevligt samtalsunderlag.

Läraren reflekterar

Efter två-tre veckors metodiskt arbete står nästan alla inför klassen och pratar med bra självförtroende! Härlig upplevelse för eleverna!

Metod

 • Att framträda inför andra är jobbigt för många elever. Det är en dock en förmåga som kan och måste tränas regelbundet.
 • Låt eleverna inledningsvis genomföra sina framträdanden i grupper om tre-fyra elever, sittandes runt ett bord. Denna träning bör fortgå tills alla känner att de klarar uppgiften.
 • Öka gruppens storlek till sex elever, fortfarande kring ett bord. När de känner sig trygga kan talaren ställa sig framför resterande fem (som då sitter i två stolsrader).
 • Nästa steg är att fortsätta träningen i halvklass på samma sätt som ovan.
 • Därefter kan framträdandena genomföras i helklass, men eleven kan sitta kvar på sin plats.
 • Slutligen väntar scenen framför klassen!

Genomgång med elever – Att tänka på:

 • Stå still.
 • Ögonkontakt med de som lyssnar.
 • Tala lugnt och tydligt (våga ta pauser).
 • Tala med inlevelse! Det ska märkas att du tycker att det är intressant.
 • Strukturera ditt framträdande (med stödord eller tankekarta).
 • Öva innan du framträder.

Att ge konstruktiv kritik (i mindre grupp)

Eleverna får säga till var och en som framträder både vad som var bra och vad som kan bli bättre. Eleverna kan med fördel använda ”Att tänka på-listan” ovan. Lämpliga sätt att uttrycka sig på:

 • Du var duktig på att…. ex. titta alla i ögonen eller få oss som lyssnade intresserade.
 • Du kan tänka på att…. ex. prata lite långsammare eller att hålla händerna stilla.

Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal (och skrift).

Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy