Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Muntligt framträdande – gestalta filmer och böcker

Syfte

Uppgiften går ut på att gestalta centrala delar ur en film, bok eller saga med hjälp av foto och berättande text eller repliker. Val av scener ska dessutom motiveras (varför är de centrala och/eller varför  just dessa scener valdes). Uppgiften kan användas som underlag för muntlig redovisning eller i ett större sammanhang, till exempel i ett sago- eller Astrid Lindgrentema.

Läraren reflekterar

Uppgiften är rolig och kreativ. Eleverna ”glömmer bort” att de redovisar inför klassen. Fokus hamnar på texten och bilderna istället för på berättaren. Efteråt känner sig eleverna ofta nöjda att de klarade av att stå inför klassen.

Metod

Lämpligt att genomföra i mindre grupper om 2-4 elever. Uppgiften genomförs under en lektion (ca 60 minuter). Inför redovisningen bör läraren instruera eleverna vad som är viktigt under ett muntligt framträdande:

 • Förbered dig. Träna!
 • Tala lugnt och tydligt.
 • Tänk på hur du använder din kropp (armar, händer, gester).
 • Försök att fånga publiken. Inlevelse och ögonkontakt!

Arbetsuppgift till eleverna

Uppgiften går ut på att gestalta en film, bok eller saga med hjälp av fotografier och text.

 • Välj de centrala delarna, 2-4 scener (en scen/elev vid redovisning).
 • Ta en fotografi av varje scen.
 • Infoga i lämpligt program (t ex Powerpoint eller KeyNote).
 • Skriv repliker till bilden eller en berättande text.
 • Den som visar bilden redogör tankarna bakom bilden och texten. Gruppen förbereder ett talmanus till varje bild så att gruppens samlade tankar redovisas. Den som visar kan: Förklara scenen (vad som händer, i vilket sammanhang), berätta om karaktärerna, belysa varför scenen är viktig, beskriva egna tankar om scenen.

Förslag på filmer, böcker och sagor att gestalta

 • Aktuell litteratur (som klassen läser för tillfället)
 • Pippi, Emil, Bröderna Lejonhjärta, Lotta, Madicken
 • Alftons Åberg, Totte, Mulle Meck, Byggare Bob
 • Snövit, Rödluvan, Prinsessan på ärten, Törnrosa, Hans och Greta, Bockarna Bruse

Lgr 11 Förmåga (årskurs 4-6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy