Årskurs 7-9

Engelska

Muntlig övning – skapa dialoger med hjälp av bilder

Syfte

Eleverna leker och laborerar fram engelska med inspiration av bilderna. Fokus flyttas dessutom ofta från eleverna och riktas mot bilderna, vilket kan leda till att eleverna vågar ta ut svängarna mer.

Läraren reflekterar

Det blir roligt att prata! Garanterat galna och roliga dialoger skapas. Vågar någon framträda inför klassen? En lektion som går att göra om och om igen. Det är bara att byta bild!

Metod – Arbetsuppgift 1

Projicera en bild där två eller flera personer finns med. Låt eleverna parvis träda in i olika roller och spontant hitta på dialoger. Om flera personer finns med kan bilden användas till rollspel. Avsluta med att skriva dialogen eller spela upp den för klassen. Bilden nedan av: Viceugma

Arbetsuppgift 2

Slå ihop två par (och bilder). Låt bildernas karaktärer träffa varandra. Exempel på lämpliga platser för möten: en middag, ett mingel, inför en fotbollsmatch, på flygplatsen, på badstranden. Avsluta med att skriva dialogen eller spela upp den för resten av klassen.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Kunskapskrav

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy