Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Multiplikationstabeller – Hitta vägen

Syfte

Träna på multiplikationstabellerna.

Läraren reflekterar

Att automatisera multiplikationstabellerna fordrar övning. Det här är ett sätt att träna på och befästa tabellerna.

Metod och uppgift

Laminera eller kopiera upp bilderna i bifogade PDF-filer och låt eleverna fylla i rätt väg från stjärnan till månen. En kamrat kan kolla om det blev rätt. Byt roller!

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 (en del svar blir högre).

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy