Årskurs 1-3

Matematik

Multiplikationsrace 2

Syfte

Träna på multiplikationstabellerna.

Läraren reflekterar

Att automatisera multiplikationstabellerna fordrar övning. Det här är ett roligt sätt att träna på och befästa tabellerna. Spel är kul!

Metod och spelets regler

Spelet och reglerna finns i PDF-filen längst ned på sidan och på denna bild:

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 (en del svar blir högre).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy