Årskurs 1-3

Matematik

Multiplikation – Areaspelet

Syfte

Syftet med spelet är att synliggöra olika areor eller produkter – Bekanta sig med area och använda multiplikationstabellerna. Spelplanen finns som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Spelet fungerar lika bra till ”Tema area” som till multiplikationsträning.

Metod och spelets regler

Elevexempel

Så här kan en spelares spelplan se ut när spelet nästan är slut (spelvariant 1).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll*

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy