Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Mr Bean – Back to School

Syfte

Samtala om skolan, lärare och elever genom en rolig film med Mr Bean. Eleverna lyssnar, talar, skriver och möter nya ord på engelska.

Läraren reflekterar

Eleverna brukar tycka att det här är en rolig och lättsam övning, på samma gång som det är relativt utmanande att förklara ett händelseförlopp för någon som inte ser filmen. Av den anledningen är förberedelsen med ordlistan viktig, eftersom den ger alla elever nyckelord för att kunna genomföra övningen. En annan fördel med övningen är att det blir lite stimmigt i klassrummet när så många pratar samtidigt, vilket gör att de som pratar känner sig tryggare och lite skyddade av sorlet.

Metod – Instructions

STEP 1: Work in pairs and fill in the English translation for each word. If you’re not sure, look up the word by using tyda.se.

STEP 2: Also, write an explanation in English for each word and make sure that a person who didn’t know the word would understand it from your explanation.

Ordlista - benämna och beskriva det engelska ordet

STEP 3: When it’s time to watch the video, you work in pairs. One of you turns away from the screen and the other one explains what happens in the video. You can change roles every two minutes.

STEP 4: Watch the whole video without pauses.

STEP 5: Afterwards, you discuss the questions:

  • Why were the students misbehaving in the beginning?
  • Have you done something similar? What happened?
  • Why did Mr Bean succeed with his teaching task?
  • What could students learn from this?
  • What could teachers learn from this?

STEP 6: Make your own word list with words from the movie.

STEP 7: Write a short summery.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Central innehåll

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy