Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Mors lilla Olle – Skriva olika texter

Syfte

Möta berättelsen om Mors lilla Olle och gestalta den på olika sätt.

Läraren reflekterar

Den här sortens aktivitet brukar eleverna uppskatta. Det är kreativt, roligt och givande. Samtidigt får eleverna ta del av den svenska vistraditionen. Bara Alice Tegnér ligger bakom klassiker som Mors lilla Olle, Bä bä vita lamm, Majas visa, Videvisan, Sockerbagaren och Ekorr’n satt i granen. Idén går att genomföra till andra barnvisor, låtar och dikter.

Metod

Jag berättar historien om Mors lilla Olle och om Alice Tegnér. Vi lyssnar på visan och sjunger med i texten.

Skrivandets upplägg

Nu är det dags för eleverna att skriva olika texter. Eleverna kan skriva enskilt eller tillsammans i par. Likaså kan läraren välja att fokusera på en form eller flera. Jag brukar introducera ett sätt att skriva för att sedan låta eleverna skriva 7-8 minuter. Därefter introduceras nästa sätt – eleverna skriver 7-8 minuter. Nästa sätt, och så vidare. När eleverna sedan har skrivit några utkast kan de välja vilken text som de vill gå vidare med att skriva mer på och förbättra.

Förslag på texttyper – Drama

Skriv visan som ett teaterstycke där rollerna Olle, björnen och mor kan ingå. Skilj på scenanvisningar och dialog. Exempel:

En liten pojke är ute och går i skogen. Han tittar upp mot solen och njuter av värmen. Därefter böjer han sig ned och plockar blåbär. Han provsmakar några (det är gott).

OLLE
-Det var gott det här! Men det är lite trist att gå ensam i skogen. Tänk om jag hade en kompis (längtande).

Olle fortsätter att gå och hör plötsligt ett ljud i skogen (nyfiken, spänd).

OLLE
-Vem är det som brummar i skogen?

Det hörs en knak och Olle hajar till (tittar upp).

BJÖRNEN
-Det är bara jag som lufsar i skogen.

Brev

I ett brev finns en avsändare och en tänkt mottagare. Hur och vad skulle Olle, mamman och björnen berätta och beskriva om det osannolika mötet i skogen? Datering, hälsningsfras och personligt tilltal är vanliga delar. Visan kan skrivas som ett brev:

 • Från Olle till sin pappa
 • Från modern till sin man
 • Från björnen som skriver till sina björnkompisar

Chatt

När Olle kommer hem vill han såklart berätta om mötet med björnen för sina kompisar. Kompisarna i sin tur vill sannolikt veta mer om alla detaljer och vad Olle kände och tänkte när han mötte björnen. I sammanhanget kan läraren med fördel ta upp begreppet anakronism då Olle tar fram sin mobil och börjar chatta. Texten kan skrivas i dialogform:

OLLE: Tja! Vet du vad jag var med om idag när jag plockade blåbär?
LIZA: Nä, ingen aning. Du blev blå om munnen?! 😉
OLLE: Haha. Nä. Jag …

Saga

Skriv om visan till en saga. Klassiska inslag är tretalet (eller sju), det onda och goda och inledningsfrasen Det var en gång.

Tidningsartikel

Ortens dagstidning har fått nys om historien om Olle. Vad står det i dagens tidning om händelsen? En artikel svarar på de journalistiska frågorna:

 • Vad?
 • Var?
 • Vem?
 • När?
 • Hur?
 • Varför?

När artiklen är skriven kan en ingress och passande rubrik, gärna konkret och slagkraftig, skrivas.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy