Årskurs 7-9

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Modets historia

Syfte

Eleverna studerar modet under valfritt årtionde och tar reda på fakta om speciella detaljer och material som utmärker just detta mode. De jämför olika trender som varit aktuella tidigare med dagens mode, för att skapa sig en bild av hur modets utveckling har sett ut.

Lärarna reflekterar

Eleverna tycker att det är en väldigt rolig och intressant uppgift. De arbetar mycket engagerat!

Mer om lärarna i Ämnesläraren

Läs mer i reportaget De återskapar historiska dräkter i slöjden.

Metod

Vi började med att se Modets historia. Filmen visar hur modet växer fram från det att människor gått klädda i djurhudar till dagens mode. Sedan läste vi gemensamt några sidor ur Kropp och kläder av Rudolf Broby-Johansson. Där finns mycket fakta om mode, kultur, designers, musikgrupper och mycket mer. Det går även att läsa vidare om trender, stilar, material och utmärkande moden, som till exempel korta och långa kjolar, stora och små kragar, vida och tajta byxor.

Uppgiften nedan presenterades. Eleverna valde tidsperiod och utifrån deras val tog vi fram inspirationslitteratur, mönster och instruktionsböcker. Eleverna använde också Internet som inspirationskälla.

Uppgiften

Ta reda på hur designers jobbade fram och med det mode du skriver om. Vilka tongivande designers fanns under ditt valda årtionde? Hur utmärkte de sig och hur gjorde de reklam för en viss stil? Vilka filmstjärnor och popidoler var tongivande under perioden? Hur märktes modet i populärkulturen? 

Du ska även tillverka en produkt, en dräkt eller liknande outfit, inspirerad av det årtionde du valt.

När du har samlat fakta om ditt årtionde ska du redovisa detta i ett collage i pappersform och/eller digitalt. Du redovisar muntligt samtidigt som du visar din tillverkade produkt.

Förslag på fortsättning

Nästa termin kommer det att bli en modevisning istället för en vanlig redovisning. Även ett samarbete med musiken planeras där eleverna ska leta upp passande musik för sitt projekt. Eleverna ska göra en spellista för catwalken. De skriver också en presentation om sitt arbete som konferenciererna får läsa upp.

Källor för inspiration

Film: Modets Historia
Kropp och kläder av Rudolf Broby-Johansson
20/30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/90/00-talets mode av Elaine Feldman & Robert Prince

Lgr 11 Förmåga

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.     

Centralt innehåll

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder  vid bearbetning av egna idéer.
Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy