Årskurs 7-9

Slöjd

Modets historia

Syfte

Eleverna studerar modet under valfritt årtionde och tar reda på fakta om speciella detaljer och material som utmärker just detta mode. De jämför olika trender som varit aktuella tidigare med dagens mode, för att skapa sig en bild av hur modets utveckling har sett ut.

Lärarna reflekterar

Eleverna tycker att det är en väldigt rolig och intressant uppgift. De arbetar mycket engagerat!

Mer om lärarna i Ämnesläraren

Läs mer i reportaget De återskapar historiska dräkter i slöjden.

Metod

Vi började med att se Modets historia. Filmen visar hur modet växer fram från det att människor gått klädda i djurhudar till dagens mode. Sedan läste vi gemensamt några sidor ur Kropp och kläder av Rudolf Broby-Johansson. Där finns mycket fakta om mode, kultur, designers, musikgrupper och mycket mer. Det går även att läsa vidare om trender, stilar, material och utmärkande moden, som till exempel korta och långa kjolar, stora och små kragar, vida och tajta byxor.

Uppgiften nedan presenterades. Eleverna valde tidsperiod och utifrån deras val tog vi fram inspirationslitteratur, mönster och instruktionsböcker. Eleverna använde också Internet som inspirationskälla.

Uppgiften

Ta reda på hur designers jobbade fram och med det mode du skriver om. Vilka tongivande designers fanns under ditt valda årtionde? Hur utmärkte de sig och hur gjorde de reklam för en viss stil? Vilka filmstjärnor och popidoler var tongivande under perioden? Hur märktes modet i populärkulturen? 

Du ska även tillverka en produkt, en dräkt eller liknande outfit, inspirerad av det årtionde du valt.

När du har samlat fakta om ditt årtionde ska du redovisa detta i ett collage i pappersform och/eller digitalt. Du redovisar muntligt samtidigt som du visar din tillverkade produkt.

Förslag på fortsättning

Nästa termin kommer det att bli en modevisning istället för en vanlig redovisning. Även ett samarbete med musiken planeras där eleverna ska leta upp passande musik för sitt projekt. Eleverna ska göra en spellista för catwalken. De skriver också en presentation om sitt arbete som konferenciererna får läsa upp.

Källor för inspiration

Film: Modets Historia
Kropp och kläder av Rudolf Broby-Johansson
20/30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/90/00-talets mode av Elaine Feldman & Robert Prince

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.
Förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.   

Centralt innehåll

Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Betygskriterier

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövarsystematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy