Årskurs 7-9

Slöjd

Mobilstället

Syfte

Att arbeta med olika material och tekniker för att utveckla ett mobilställ från idé till färdig produkt.

Läraren reflekterar och metod

Verktyg och material: Träbitar, kontursåg, stämjärn, skruv 2,5*20 mm, trälim, fil, slippapper, slipklots, geringssåg.

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Eleven kan hitta på egna lösningar och designa sina egna produkter. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg. Eleven bör göra en enkel ritning på ställets två delar och skriva in de olika måtten.

Arbetsuppgift

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll*

Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.

Betygskriterier*

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövarsystematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy