Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Misstänkt – Timbuktu

Syfte – Tolka och förstå Timbuktu

Att läsa, lyssna och analysera budskap i Timbuktus sommarprat och låttexter (till exempel Misstänkt) samt koppla verken till upphovsman och historiskt och kulturellt sammanhang. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Läraren reflekterar om elevnära ämnen och rasism

När jag började fundera på hur jag skulle lägga upp arbetet kring Betygskriterieret (och det centrala innehållet) som handlar om att koppla verk till upphovsman samt hur verk påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i visste jag att jag ville använda något som låg nära eleverna. Jag valde (efter att ha hämtat inspiration både på nätet och i läroböcker) därför att arbeta med Timbuktu, eller Jason Diakité, som han egentligen heter. Jag har använt uppgiften både som övningsuppgift inför bedömning men också som bedömningsuppgift. Den har genomförts i samtliga årskurser, 7-9, och ibland har jag låtit eleverna själva välja låt att analysera, men i den bifogade uppgiften har jag valt ut låten ”Misstänkt” då den är tydlig och enkel att koppla till Jasons sommarprat, men också då den lämnar en hel del dolda budskap att tolka samt budskap som går att tolka mellan raderna.

Uppgiften brukar uppskattas då många kan känna igen sig och är engagerade i frågor som rör rasism. Vissa klasser/elever har tyckt att sommarpratet var något långt, men det går ju att dela upp i flera delar om det passar gruppen bättre.

Foto av Frankie Fouganthin. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Timbuktu_p%C3%A5_Grammisgalan_2013.jpg

Om Jason ”Timbuktu” Diakité

En av Sveriges mest folkkära hiphopartister. Fick år 2012 pris utdelat i riksdagen för sitt arbete mot rasism av 5i12-rörelsen (OM 5i12rörelsen). Han debuterade år 2000 och fick sitt stora genombrott några år senare med Alla vill till himmelen. Belönad med en rad priser, däribland flera P3 Guld-statyetter och Grammisar. Har varit programledare för Musikhjälpen, P3 Hiphop och Jasons spellista i P3. Artistnamnet kommer från staden Timbuktu i Mali, där hans pappa har sina rötter. Drömde om att bli börsmäklare när han var liten.

– Jag ska prata om mina erfarenheter av rasism och hur det har påverkat vem jag är idag. Det blir en berättelse om varför jag – som är född och uppvuxen i Sverige – behövde ställa mig i riksdagen och visa mitt svenska pass.

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6KbyV/timbuktus-tal-ord-for-ord

Uppdrag – Till eleven

Du ska nu få lyssna Jason Diakités (Timbuktu) tal i Riksdagen (2012) och på hans sommarprat i P1(2014). Om du lyssnar aktivt och samtidigt försöker skriva lite stödanteckningar kommer du att veta en hel del om honom och hans upplevelser efter att vi lyssnat.

När du fått veta mer om Jasons liv ska du få läsa och lyssna på en av Timbuktus låtar, ”Misstänkt”. Den gavs ut år 2014 och finns med på skivan ”För Livet Till Döden”.

Du ska till sist använda dig av det du vet om honom, och reflektera skriftligt (eller muntligt med hjälp av Ipad – prata med mig) utifrån frågorna nedan.

Arbetsgång

 1. Vi lyssnar tillsammans på Jasons tal i riksdagen (Jason Diakité tal i riksdagen 2012).
 2. Vi lyssnar tillsammans på Jasons sommarprat i P1 (Jason Diakité sommarprat i P1 2014).
 3. Vi lyssnar tillsammans på låten ”Misstänkt”. Häng med i texten Misstänkt.
 4. Vi kollar igenom uppgiften igen och diskuterar hur man kan starta samt ställer/svarar på frågor.
 5. Nu är det dags för dig att sätta igång med uppdraget!

Stödfrågor vid analys av låten ”Misstänkt”

 1. Sammanfatta: vad handlar texten om? Reflektera kring handling och budskap. Vad vill texten säga oss/lära oss?
 2. Hur har artistens liv påverkat innehållet i texten? Kan du se att det är just Jason, eller Timbuktu, som har skrivit låten? Hur då? Förklara hur du tänker!
 3. Beskriver artisten samhället på något sätt? Kan du koppla texten till vårt samhälle? Kan låten få människor att förstå kulturen/platsen/tiden för när låten skrevs? Hur människor kände/tänkte?
 4. Kan du koppla texten till övriga världen? Är budskapet och ämnet aktuellt i övriga världen?
 5. Kan du koppla texten till dig själv? Känner du igen det han sjunger? Någon du känner som du tror känner igen sig?
 6. Lyssnar du och tar in det Timbuktu säger/sjunger i låten? Varför/varför inte, tror du? Har det med HUR han berättar texten som påverkar dig att lyssna Påverkar musiken?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy