Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Min förpackning

Syfte

Eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera budskap och känsla i en bild tillhörande en specifik produkt för en given målgrupp.

Läraren reflekterar

Eleverna ska utforma utseendet på en förpackning till en påhittad produkt. Inom givna ramar får eleverna ganska fria tyglar. Det brukar fungera väldigt bra.

Om reklam

Läraren berättar hur reklam fungerar, till exempel att reklam behöver några viktiga ingredienser för att den ska bli lyckad:

 • Informera den tänkta köparen (tydligt riktat mot målgruppen)
 • Väcka uppmärksamhet (sticka ut)
 • Knyta positiva värden till varan (ge en positiv känsla hos målgruppen)
 • Locka till köp (estetiskt tilltalande bilder och texter)

Läraren lyfter hur bilders uttryck och innehåll påverkar vår uppfattning av en produkt utifrån ovan nämnda aspekter. Läraren går även igenom uppgiften och tilldelar eleverna en förutbestämd förpackningsmall. Exempel att härma finns många på internet.

Inför uppgiften – Till eleven att fundera på

 1. Bestäm vilken flytande produkt du skulle vilja utforma förpackningen för:
 • Vad ska det vara? Kräm, yoghurt, fil, juice, dryck eller något annat?
 • Vad ska produkten heta?
 • Smak och doft?
 • Färg?
 1. Målgruppen du ska rikta din reklam till kan vara en av följande:
 • Självständiga människor som har ett gott självförtroende och som tycker om att vara aktiva och i händelsernas centrum.
 • Föräldrar som vill ha en produkt som är utseendemässigt utformad för att tilltala barn men har ett näringsrikt och hälsosamt innehåll.
 • Unga människor som tycker att utseendet är viktigt och vill vara först med det senaste.
 • Miljömedvetna människor som vill ha en hälsosam produkt.
 • Eget förslag.
 1. Med hjälp av layouten (utformningen) på förpackningen ska du nå fram med ett tydligt budskap som lockar målgruppen. Du behöver formulera vilket budskap du vill nå målgruppen med. För att få fram uttrycket av det budskap och känslan som produkten ska förknippas med använder du form, färg, text och bild. Gör en tankekarta som utgår ifrån det produktnamn du bestämmer dig för. Skriv ord och associationer som du sedan kan använda dig av för att nå målgruppen.

Skissa och testa dig fram

 1. Skissa på olika förslag till layout, både i blyerts och färg. Försök med många möjliga motiv, färger och texter.
 2. Prova och omprova olika möjligheter gällande form, storlek, färg och placering på ett skisspapper med förpackningsmallen på. Tänk på att du har fyra sidor och en ovansida att förhålla dig till när du skissar och att det ska vara intressant att titta på förpackningen från flera (alla) vinklar. Texten kan du skriva digitalt, skriva ut och kalkera till din förpackning.

Förpackningsmall

 1. När skissarbetet är klart ritar du upp skissen mer noggrant på ett papper med förpackningsmallen på. Du behöver nu vara jättenoga eftersom denna skiss är den du kalkerar till originalet.
 2. Sista steget är att kalkera av allting på ett originalpapper. Se till att du har koll på hur papperet ska vara – fråga om du är minsta osäker! Kalkera svagt med en välvässad blyertspenna. Glöm inte att även kalkera linjerna du ska klippa och vika efter när du är klar.
 3. Nu kan du prova färger och teknik på din skiss så att du säkert vet hur du ska ha det på originalet.
 4. Färglägg ditt original med valfri teknik. Se till att du väljer den teknik som för fram uttrycket/budskapet på bästa sätt! Tusch används endast till text och konturer och är i så fall det sista du gör på uppgiften.
 5. När allt är färglagt ska din förpackning vikas och limmas ihop. Sedan är det klart!

Förslag på dokumentation

I samma dokument som eleverna gör anteckningar och skisser kan de fortlöpande fylla på med anteckningar från arbetsprocessen. Detta kan senare användas till en utvärdering. Därför är det bra om eleverna samtidigt som det praktiska arbetet pågår skriver ner saker de gör, hur det går och hur det blir. Det behöver inte vara långa anteckningar, men processen bör framgå. Bilder kan förtydliga arbetsprocessen ytterligare.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.Kommu

Centralt innehåll

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy