Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Min favoritlåt – Muntligt framträdande

Syfte

Syftet med upplägget är att eleverna ska få bättre förståelse för hur man analyserar en text och presenterar detta. Eftersom jag även haft lektioner om metaforer, liknelse och bildspråk, så passar det dessutom bra att eleverna får fördjupa sig i just detta.

Läraren reflekterar

Eleverna tyckte verkligen om uppgiften och resultatet blev magiskt. De redovisade underbara texter och framföranden. Det fungerade dessutom utmärkt i alla årskurser 7-9.

Mina tankar efter första redovisningstillfället: “Idag fick jag rysningar över hela mig när min 7:a redovisade sina låtanalyser. De applåderade och hejade fram varandra och lyssnade intresserat på vad som sades. En och en gick fram till tavlan och spelade sin låt och berättade sen om sin analys. Jag blev rörd till tårar av deras uttryck, insikter och reflektioner.”

Metod

STEG 1: Jag visade låten Utan dina andetag med Kent och tillsammans analyserade vi den i helklass. Denna låt är fylld av liknelser och metaforer, vilket gör den spännande. Det finns mycket att läsa mellan raderna.

STEG 2: Därefter fick alla en stund att välja låt. Eleverna fick instruktionerna ”Låtanalys” (se nedan) och började lyssna, läsa, analysera och skriva sina texter. En del använde frågorna steg för steg och några började skriva en löpande text direkt.

STEG 3: Eleverna började sina muntliga framställningar med att spela upp låten (cirka två minuter, annars blir det för långt) och därefter läste de upp sina textanalyser.

Låtanalys

Du ska först välja en låt som berör dig. Svara på frågorna. Därefter kan du skriva din textanalys. Om du vill kan du skriva om låten på en gång.

 1. Vad heter låten?
 2. Vem har skrivit den? Vem framför den?
 3. Varför har du valt denna låt? Förklara.
 4. Vad handlar den om?
 5. Vilket tema har låten? Välj ett eller två ord.
 6. Vad har låten för budskap? Ge exempel.
 7. Har låten några liknelser eller metaforer?
 8. Har låten några upprepningar? Svåra ord?
 9. Har du några minnen till låten?
 10. Avslutning/sammanfattning

Tänk på att du ska försöka förklara dig och ge exempel som förklarar vad du tycker och tänker. Detta kan vara både dina egna, subjektiva tankar men även objektiva, från andras perspektiv. Här nedan kommer ett elevexempel för att ha något att utgå ifrån.

Bruises av Lewis Capaldi – Elevexempel årskurs 7

Bruises framförs av Lewis Capaldi, som kommer från Bathgate i Skottland. Låten är skriven av Lewis själv och James Earp. Jag valde låten eftersom jag tycker att texten framför ett mycket vackert budskap. Bruises handlar om ett uppbrott mellan Lewis och hans ex-flickvän, Page Turley. Jag anser dock inte att “Bruises” är skriven från ett sorgligt, ångerfullt eller negativt perspektiv. Trots att ordet “bruises” oftas har en negativ klang uppfattar jag titeln mer som en symbol för ett minne eller känslomässigt bagage från en relation. Trots detta tolkar jag texten som att Lewis saknar sin före detta flickvän. Denna slutsatsen drar jag genom raden “Need you by my side”, som är en av låtens många upprepningar. Jag uppfattar att det finns ett mycket starkt underliggande budskap i låten. Jag tror att meningen bakom låten ligger just i raderna “I’ve been told, I’ve been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, oh my lord, I need you by my side”. Detta textstycke visar hur starkt man kan älska någon trots att relationen tagit slut och att ingen kan påverka ens känslor. Enligt mig är Lewis upplevelse något vackert, något som kan och ska lämna spår och som får honom att växa och utvecklas som människa. Sammanfattningsvis anser jag att låten symboliserar att erfarenheter från tragiska och dystra händelser kan resultera i något bra när man bearbetat sorgen och fått perspektiv på det som skett. Det finns flera upprepningar i låten som t.ex textraden “You’d keep my head from going under”. I detta faller är det ganska tydligt att Lewis inte menar detta bokstavligen, det är mer som ett uttryck. Jag tolkar detta som att en person i Lewis liv har varit mycket speciell och betydelsefull och har på detta sätt hjälpt honom med de utmaningar som vi människor möter dagligen. Jag kan själv relatera till denna textrad, min familj och mina vänner underlättar min vardag. När dessa personerna inte finns i ens liv, blir livets utmaningar svårare att hantera. Jag har dock inte hittat någon självklar metafor i låten. Det textstycke som var mest lik en metafor var “everyday is getting colder”. Denna textrad använder Lewis sig av för att exemplifiera och uttrycka sin saknad till sin ex-flickvän. Han gör detta genom att beskriva att det blir kallare, och kallare varje dag utan henne. Saknaden till hans före detta beskrivs då indirekt. Eftersom låten är relativt ny har jag inte hunnit knyta några minnen till den. Jag hörde låten genom en annons på instagram för första gången. Jag fastnade redan då för den. Lewis sätt att sjunga fångade min uppmärksamhet och fick mig att bli intresserad av andra låtar han gjort, som t. ex “Someone you loved and Grace”. I nuläget lyssnar jag på låten för att komma ner i varv, när jag ska lägga mig eller något liknande. Avlutningsvis jag tycker låten är mycket rörrande på många sätt. Hans mäktiga röst och det fina budskapet bakom låten gör “Bruises” spännande, nytänkande och intressant. Tack för att ni lyssnat!

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll* 

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy