Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Mikronovell i sms-format

Syfte

Att uttrycka sig kärnfullt genom att berätta en historia med några få meningar.

Läraren reflekterar

Det är ett kreativt, språkutvecklande och roligt sätt att berätta en historia!

Metod

Eleverna får  i uppgift att berätta en historia om en bild eller ett motiv eller tema som vi läser om. Eleverna får följande instruktioner: Max 30 ord, då-tid, tredje person och en vändpunkt. Därefter skickar eleverna sms till mig och jag skärmdumpar texterna. De publiceras läses upp eller publiceras för klassen på ett lämpligt sätt.

Elevexempel

Mikronoveller - En skrividé av Malin Larsson

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller (välutvecklade gestaltande beskrivningar och) berättargrepp samt dramaturgi (med komplex uppbyggnad).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy