Årskurs 1-3

Matematik

Memory – Tiokamrater

Syfte

Lära sig tiokamraterna.

Läraren reflekterar

Man kan börja med få kort för att sedan använda två, tre eller ännu fler uppsättningar av tiokamraternas par.

Metod

Blanda korten och lägg dem med baksidan upp på bordet. Den spelare som börjar vänder upp två kort. Är korten tiokamrater behåller spelaren paret. Sedan är det nästa spelares tur att vända upp två kort för att försöka få par. Drar spelaren två kort som inte är tiokamrater vänds dessa tillbaka. Sedan är det nästa spelares tur att vända upp två kort för att försöka få par. Den som har fått flest par har vunnit.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy