Årskurs 1-3

Matematik

Memory med matematiska begrepp

Syfte

Träna på, repetera och/eller befästa några grundläggande matematiska begrepp. Kopieringsunderlag medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Ibland måste man nöta in begrepp så att de verkligen sitter. Här tre olika aktiviteter där eleverna kan testa om begreppen sitter eller för att träna mer så att de blir säkra på dem.

Metod

Förberedelser: Kopiera flera exemplar av korten. Plasta in.

Aktiviteter:

  • Spela memory.
  • Eleverna sitter parvis. De samtalar och resonerar om vilka som hör ihop och parar ihop dem.
  • Klassrumsaktiviteten/leken Hör vi ihop: Eleverna tilldelas var sitt kort och går runt i klassrummet för att hitta sin maka. När eleverna hittar rätt par sätter de sig ned på golvet. När alla elever sitter ned samlas korten ihop och delas ut på nytt. Sista omgången kan läraren ta tid för att se hur snabbt eleverna kan para ihop sig (som en klassutmaning).
Memory matematiska begrepp

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kriterier för bedömning av kunskaper 

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy